دستگیره هوشمند آپارتمانی کاداس

قابل اتصال به سیستم هوشمند خانگی یا خانه هوشمند

 

KAADAS Smart Lock

دستگیره هوشمند

مدل M9

دستگیره هوشمند

مدل K8

دستگیره هوشمند

مدل K7

 ویژگی های منحصر به فرد دستگیره های هوشمند آپارتمانی کاداس KAADAS Smart Lock