سنسور دود هوشمند

___________________

واکنش سریع در برابر دود

 

سنسور اعلام هشدار دود

این سنسور یک آشکارساز دود با پشتیبانی از پروتکل های محبوب هوشمند سازی خانگی یا همان z-wave  و zigbee  است. این سنسور پس از شناسایی ذرات معلق دود در هوا زنگ اعلام هشدار داخلی خود را  فعال میکند.  پس از شناسایی دود آلارم هشدار با فرکانس 85dB صادر می شود و همزمان خانه هوشمند می تواند با ارسال پیام برای کاربر خود، آن را از وضعیت خانه باخبر سازد. استفاده از تکنولوژی بی سیم بکار رفته در این سنسور تضمین کننده عملکرد با ثبات در طول زمان خواهد بود.

سیستم اعلام هشدار سیگار

یکی از نگرانی های ما در خانه، مراقب از عزیزانمان است.

با حضور سنسور دود هوشمند اوبلو، دیگر نگران حضور دود ناشی از سیگار نباشید.

 

 

 

 

 

 

بهترین انتخاب برای یک هتل هوشمند

 

سنسور اعلام هشدار دود اوبلو، میتواند مسئولیت ایمنی مهمانان و یا کارکنان هتل را بر عهده بگیرد. سنسور دود در داخل اتاق های کارکنان و میهمانان هتل قرار میگیرد تا شما اطمینان حاصل کنید که برای هیچ یک از آنها اتفاقی رخ نخواهد داد. در صورت وقوع حریق زنگ اعلام هشدار بصورت اتوماتیک به صدا در خواهد آمد تا بتوانید در سریعترین زمان بهترین واکنش را نشان دهید. 

 

 

 

 

 

 

 

بهترین مکان را برای نصب سنسور دود انتخاب کنید 

سنسور اعلام هشدار دود را در مناطق آسیب پذیر خانه قرار دهید. بهترین راه برای بالابردن ایمنی خانه یافتن بهترین مکان برای نصب سنسور دود است. بر اساس میزان حساسیت مناطق مختلف خانه می توانید این چینش را انجام دهید