نرم افزار چندمنظوره GYM Monitoring

نیازی به حضور فیزیکی مدیران برای مدیریت مجموعه های ورزشی نیست.
شما به راحتی می توانید ثبت نام ها، وضعیت کنترل تردد، وضعیت مالی و سایر رخداد های مجموعه ورزشی را مانیتور کنید.
این نرم افزار به مدیریت بهینه و بهبود کسب و کار شما کمک خواهد کرد.

  • ter ert%
  • ert wertwt%

sdfsdf

نرم افزار GYM Monitoring
مناسب برای استفاده در مجموعه ورزشی فیتنس، پرورش اندام، یوگا و …

با استفاده از نرم افزار GYM Monitoring ویژه سالن های ورزشی شما می توانید سوابق دقیق همه اعضا، نوع عضویت آنها، کلاس ها، مربیان، ترکنش های مالی و اطلاعاتی از این قبیل را به سرعت بدست بیاورید.

این برنامه بر اساس مدل های مختلف ثبت نامی طراحی شده است. شما به راحتی میتوانید با تعریف کلاس های خاص مجموعه خود را بدون تغییر در روند طبیعی مدیریت کنید. شارژ سریع بدون ورود به بخش ثبت نام، نمایش میزان شارژ باقی مانده و مدت زمان استفاده از شارژ، نمایش آنلاین اعضا حاضر در سالن همگی موارد هستند که برای کارآمد تر کرد کسب و کار شما طراحی شده اند

کنترل دسترسی باشگاه GYM Monitoring

آیا شما می خواهید یک کنترل دسترسی سریع و نظارتی بر تمامی عناصر مجموعه ورزشی خود داشته باشید؟ راه حل شما نرم افزار هوشمند مدیریت مجموعه ورزشی GYM Monitoring است.

نرم افزار مانیتورینگ هوشمند سالن های ورزشی GYM Monitoring یک راهکار سریع برای براورده شدن شماست. یک راهکاری امن برای آرامش ذهنی شماست. سیستم یکپارچه با یک زیر ساختی امن مبتنی بر فرامین سیستمی خواهید داشت که تمامی فرامین برای شما ثبت و ذخیره خواهد کرد.

سامانه سیستماتیک هوشمند GYM Monitoring

چرا باید از نرم افزار هوشمند GYM Monitoring استفاده کنید؟

R

مدیریت کارامد مجموعه تحت مدیریت شما

R

شفافیت مالی

R

جلب رضایتمندی مشتریان

R

افزایش مخاطبان

R

کاهش هزینه های مدیریت

R

سرعت در عملکرد

کنترل ترددو دسترسی

شما بعنوان مدیریت مجموعه می توانید برای برنامه ریزی بلند مدت در تجارت و کسب و کار خود از گزارشات سیستم استفاده کنید. برنامه ریزی منابع هزینه کرد باشگاه مستلزم گزارشات مدیریت است. ما برای تهیه این گزارشات کمک میکنیم.

گزارشات مالی

شما بعنوان مدیریت مجموعه می توانید برای برنامه ریزی بلند مدت در تجارت و کسب و کار خود از گزارشات سیستم استفاده کنید. برنامه ریزی منابع هزینه کرد باشگاه مستلزم گزارشات مدیریت است. ما برای تهیه این گزارشات کمک میکنیم.

مدیریت اعضا

شما بعنوان مدیریت مجموعه می توانید برای برنامه ریزی بلند مدت در تجارت و کسب و کار خود از گزارشات سیستم استفاده کنید. برنامه ریزی منابع هزینه کرد باشگاه مستلزم گزارشات مدیریت است. ما برای تهیه این گزارشات کمک میکنیم.

برنامه تمرینی

اتوماسیون

اعضای اختصاصی

شما بعنوان مدیریت مجموعه می توانید برای برنامه ریزی بلند مدت در تجارت و کسب و کار خود از گزارشات سیستم استفاده کنید. برنامه ریزی منابع هزینه کرد باشگاه مستلزم گزارشات مدیریت است. ما برای تهیه این گزارشات کمک میکنیم.

شما بعنوان مدیریت مجموعه می توانید برای برنامه ریزی بلند مدت در تجارت و کسب و کار خود از گزارشات سیستم استفاده کنید. برنامه ریزی منابع هزینه کرد باشگاه مستلزم گزارشات مدیریت است. ما برای تهیه این گزارشات کمک میکنیم.

شما بعنوان مدیریت مجموعه می توانید برای برنامه ریزی بلند مدت در تجارت و کسب و کار خود از گزارشات سیستم استفاده کنید. برنامه ریزی منابع هزینه کرد باشگاه مستلزم گزارشات مدیریت است. ما برای تهیه این گزارشات کمک میکنیم.